ELIT NUTRIENT: alimentation complémentaire pour chevaux de sport de haut niveau

resistance

RESISTANCE MIX

Énergie à libération lente.

energy

ENERGY MIX

Je nourris des chevaux qui manquent “d’étincelle”

DRESSAGE

DRESSAGE MIX

Pour chevaux chauds.

SPECIAL

FAIBLE ALMIDON

Aliment complémentaire pour chevaux intolérants aux régimes à haute teneur en amidon.

FREE SOJA

FREE SOJA

Aliment complémentaire pour chevaux de sport, spécialement formulé pour ceux qui sont allergiques aux carottes, à la luzerne et au soja.

SENIOR & DIGEST MIX

Aliment complémentaire pour chevaux âgés (à tremper).

BREEDING AND REPRODUCTION: la gamma de pinsos per poltres i eugues de cria i sementals en cubricions

POLTRES GRANULAT DE 0 A 5 MESOS

Concebut per a poltres com a complement de la llet materna, des del naixement fins als 5 mesos, tot i que, es pot mantenir fins als 9 mesos aprox.

POLTRES MIX DE 5 A 30 MESOS

Indicat com a complement per a poltres des dels 5 fins als 30 mesos aprox.

EUGUES MIX

Pinso complementari per a eugues en estadi reproductiu principalment al final de gestació i durant el període de lactació.

EQUINE NUTRITION: Premium

PREMIUM PLUS MIX

Pinso complementari per a cavalls d’esport amb règim de treball alt.

PREMIUM GRANULAT

Pinso complementari per a cavalls d’esport amb règim de treball alt.

EQUINE NUTRITION: Gamma Efficient

EFFICIENT PLUS MIX

Pinso complementari per a cavalls d’esport amb règim de treball mitjà.

EFFICIENT GRANULAT

Pinso complementari per a cavalls d’esport amb règim de treball mitjà.

EQUINE NUTRITION: Gamma Basic

BASIC MIX

Pinso complementari per a cavalls d’esport amb règim de treball baix (oci).

BASIC GRANULAT

Pinso complementari per a cavalls d’esport amb règim de treball baix (oci).

COMPLEMENTS

RUMIMAX

Pinso complementari vitamínic mineral granulat

SAL PEDRA

Sal gema per alimentació animal.

ENCENALLS

Encenalls vegetals fets de flocs d’avet i pi , lliure de pols.

BLOC MINERAL

Bloc bàsic amb un contingut extra de Oligoelements.

sweets-cat

JANEQUI SWEETS

Xuxes per a cavalls, com a premi o recompensa.

FORMULACIONS A MIDA

FORMULACIONS A MIDA

Demana’ns què necessita el teu equí, i t’ho preparem!