Condicions generals d’ús i contractació

1. Objecte i àmbit d’aplicació
2. Obligacions de clients i usuaris
3. Preu dels articles
4. Formes de pagament
5. Garantia dels productes
6. Incidents amb el lliurament de productes
7. Condicions i despeses d’enviament
8. Canvis, devolucions i dret de desistiment
9. Responsabilitat

Totes les comandes de productes acceptats per janequi.com, botiga online la propietat i responsabilitat ostenta Jané Nutrifeed, S.L. CIF B58649690 amb domicili social a Polígon Industrial Gaserans. C / de Ter s /n. Sector 1 Parcel·la A. 17451 Sant Feliu de Buixalleu (Girona) (en endavant Janequí). Són acceptats d’acord amb les següents condicions generals de venda que formaran part del Contracte de Venda. L’acceptació de les comandes implicarà l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de venda.

1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de contractació i utilització, tenen per objecte regular la informació subministrada a la botiga en línia de janequi.com així com les transaccions comercials entre la mateixa i els usuaris. Tant la navegació per la botiga en línia com l’adquisició de qualsevol dels seus productes suposen l’acceptació com a usuari de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació. Jané Nutrifeed, S.L. podrà modificar la seva web per fer els canvis i modificacions que estimi convenients per a l’adequat ús de la mateixa, sense necessitat de previ avís.

Aquestes condicions generals de contractació són aplicables per a les compres efectuades entre els USUARIS i www.janequi.com que publicita i ven els seus productes a través de la plataforma titularitat de Jané Nutrifeed, S.L.

Donades les característiques de la plataforma, www.janequi.com, no garanteix una disponibilitat total del producte en el moment de la compra independentment de la recepció de la confirmació de comanda.

En el cas que www.janequi.com no disposi del producte adquirit durant la comanda; es realitzarà, sempre que l’usuari no desitgi un canvi de el producte, una devolució íntegra de l’import del producte o un càrrec pel mateix valor en format de crèdits al seu compte d’usuari de www.janequi.com.

En cas de devolució parcial o total, www.janequi.com realitzarà la mateixa en un període no superior als 14 dies naturals des de la data que es comunica la petició de devolució per part de l’USUARI.

2. Obligacions de clients i usuaris

Les presents Condicions Generals d’Ús i de Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de privacitat, Polítiques de Cookies, l’accés i la utilització, per part de l’USUARI del LLOC WEB, així com la contractació de productes i serveis a través d’aquest.

L’usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a la Web, ja que aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

L’USUARI manifesta:

www.janequi.com, per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web, en qualsevol moment de forma unilateral i sense prèvia notificació a l’USUARI. Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús, així com qualsevol altra condició particular continguda al lloc web www.janequi.com.

Queda prohibit l’ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares. Jané Nutrifeed, S.L. no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades dels usuaris i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

L’usuari s’obliga:

1. A no utilitzar Jané Nutrifeed, S.L. per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei.

2. A abstenir-se de dur a terme qualsevol conducta que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Jané Nutrifeed, S.L. o de tercers, o que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin contra la moralitat.

3. A abstenir-se de dur a terme qualsevol destrucció, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Jané Nutrifeed, S.L. o a qualsevol tercer, així com introduir o difondre a la xarxa programes, virus o, en general, qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

4. A abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris de xarxa.

5. A informar-nos de qualsevol ús il·lícit de què tingui coneixement. En tot cas, l’usuari mantindrà a Jané Nutrifeed, S.L. indemne davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que ens sigui presentada com a conseqüència de les accions o omissions anteriors. L’usuari serà responsable de la seguretat i ús de la seva contrasenya, en aquest cas, estarem facultats per anul·lar el seu registre de Jané Nutrifeed, S.L. l’usuari s’abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar de qualsevol manera tot o part de els continguts i funcionalitats de Jané Nutrifeed, S.L. la utilització o dret d’accés a aquest. Qualsevol frau o abús comès en el marc de www.janequi.com podrà ser objecte de persecució administrativa o judicial.

3. Preu dels articles

Tots els Preus de venda al Públic (PVP) dels nostres productes exposats són AMB IMPOSTOS. A la cistella final es mostra el preu definitiu, indicant la quantitat resultant dels impostos aplicables.

L’IVA és l’Impost sobre el Valor Afegit que s’aplica als béns venuts per Jané Nutrifeed, S.L. dins de la Unió Europea (UE).

En els territoris membres de la Unió Europea el tipus impositiu d’IVA que s’aplicarà és del 10% en el producte i 21 en l’enviament. En les factures enviades (dins dels mateixos paquets o per correu electrònic) consta desglossat l’IVA. Quedaran exemptes del pagament d’IVA les empreses que pertanyen a països de la Unió Europea (exceptuant Espanya) i que estiguin donats d’alta com a operadors intracomunitaris.

Per Canàries Ceuta i Melilla no acceptem comandes per la nostra botiga en línia, però podem pressupostar una comanda seguint les instruccions del nostre web.

Els preus exposats a www.janequi.com poden ser revisats i modificats en qualsevol moment si les condicions ho requereixen.

Jané Nutrifeed, S.L. no es responsabilitzarà dels errors en el preu o la disponibilitat dels articles provocats per problemes informàtics, talls en el subministrament o qualsevol incidència/avaria en el Servei.

El preu dels productes serà el que mostri en cada moment la nostra botiga online, excepte en cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que la nostra botiga online li hagi enviat automàticament la Confirmació d’Enviament) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes ja confirmades i pagades. Jané Nutrifeed, S.L.remetrà als clients la factura de compra dels productes adquirits per correu electrònic.

4. Formes de pagament

L’usuari podrà realitzar el pagament de les compres realitzades a través dels mitjans que www.janequi.com posi a la seva disposició en el seu lloc web tal com s’indica en l’apartat de el procés de compra. En qualsevol cas, es tractarà de sistemes que garanteixin la seguretat de pagament.

Jané Nutrifeed, S.L. es reserva el dret a utilitzar mitjans de pagament electrònics de tercers i / o institucions financeres per gestionar els pagaments fets pels USUARIS mitjançant el lloc web, en col·laboració amb els proveïdors de mitjans de pagament.

Jané Nutrifeed, S.L. no té accés a les dades bancàries vinculats als mitjans de pagament dels USUARIS i no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

Jané Nutrifeed, S.L. es reserva el dret a rebutjar o cancel·lar, prèvia comunicació a l’Usuari, sota la seva total discreció aquelles comandes en els quals poguessin trobar-se (I) inexactituds o errors notoris en el producte, (II) inexactituds o errors manifestos en la fixació de preus a través del LLOC o (III) alguna sospita de frau o d’haver-se aportat dades significatives falses, incompletes o inexactes per part dels USUARIS.

Jané Nutrifeed, S.L. es reserva el dret de sol·licitar una còpia per fax o e-mail de la targeta utilitzada en la compra i document d’identitat, extracte bancari, document nacional d’identitat, passaport o documentació equivalent DNI de l’Usuari per confirmar la veracitat de les dades aportades.

Per procedir al pagament mitjançant transferència bancària, l’USUARI haurà de realitzar una transferència amb els detalls que apareixeran en el correu de confirmació de comanda. S’hi indicarà el número de compte a què ha de fer la transferència, l’import i la referència que ha de annexar per agilitzar el procés d’acceptació definitiva de la seva comanda. La comanda es tramitarà un cop rebut l’import íntegre de la mateixa i el termini de dies de lliurament comunicat a l’usuari començarà a comptar de la recepció en compte de l’import íntegre. La comanda realitzat mitjançant transferència bancària té una validesa de 48 hores. Qualsevol pagament realitzat després d’aquest termini pot estar subjecte a canvis de disponibilitat de producte o preus.

L’usuari autoritza de manera expressa www.janequi.com, en cas de sol·licitar factura pels productes adquirits, a rebre la mateixa en format electrònic i en la moneda de curs legal de país corresponent a el domicili social de l’USUARI.

Les compres dels productes i serveis de www.janequi.com podran pagar-se en línia amb Targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o ALTRES, o mitjançant transferència bancària o per qualsevol mètode de pagament dels esmentats o en metàl·lic si el comprador tria recollir de els productes a la nostra botiga física.

En cas de pagar amb targeta de crèdit en línia ha de facilitar-nos la següent informació:

• Tipus de targeta.
• Nombre de targeta.
• Data de caducitat.
• Nom i cognoms del titular de la targeta.

Com a sistema de pagament electrònic en línia, Jané Nutrifeed, S.L. està adscrit a la passarel·la de pagament de comerç electrònic REDSYS. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota un protocol adequat responsabilitat de REDSYS per garantir la màxima seguretat d’aquests. Si el pagament es realitza via compra telefònica les dades de la targeta que el comprador ens passa per telèfon es teclegen en el TPV
virtual de Banc de Santander o Bankia i l’operador de Jané Nutrifeed, S.L. és responsable de destruir aquestes dades un cop teclejades en el TPV virtual. Jané Nutrifeed, S.L. NO conserva aquestes dades ni els introdueix en cap altre lloc.

En clicar a “Confirmar compra” o als el passar-nos les dades per telèfon, vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

5. Garantia dels productes

L’usuari obté garanties quan efectua la compra per internet.

Si es compleix l’anterior circumstància, l’USUARI té dret de:

Els USUARIS podran sol·licitar una compensació si:

Les compensacions són (i per aquest ordre):

   1. La reparació del producte.
   2. La substitució del producte.
   3. Una reducció del preu.
   4. La cancel·lació del contracte i el reemborsament íntegre de l’import abonat (si el defecte és mínim, no sempre s’efectuarà la cancel·lació).

Quan hi hagi algun inconvenient en realitzar un dels anteriors punts, s’efectuarà el següent com a possible solució.

Les garanties addicionals es podran oferir tenint en compte que el sobre cost anirà inclòs en el producte o a part quan se sol·liciti. Pel que és obligació del venedor informar el consumidor que la garantia comercial no afecta el seu dret a la garantia legal.

Jané Nutrifeed, S.L.  inclou a la seva botiga en línia productes disponibles en estoc; en el cas que algun d’ells no estigués disponible per al seu enviament a un màxim de 72 hores, s’avisarà el comprador, informant de la data d’arribada i / o oferint-li un producte similar, i si el comprador no acceptés, realitzarà la devolució immediata de l’import del producte.

6. Incidents amb el lliurament de productes

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, la causa es degui a esdeveniments que estiguin fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d’altres, els següents:

   1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
   2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
   3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
   4. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
   5. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
   6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entén que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual a què duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

7. Condicions i despeses d’enviament

Les despeses d’enviament s’afegiran a l’import total 10 € (IVA inclòs) en concepte de ports, en el moment de seleccionar la zona d’enviament.

Les comandes s’enviaran mitjançant un servei de missatgeria. Les nostres agències habituals asseguren el lliurament en un termini des de la seva recollida a les dependències de Jané Nutrifeed, S.L. no superior a 3-4 dies laborables per enviaments a la península i 7-10 dies naturals màxim per enviaments a les Illes Balears. Davant problemes puntuals en el transport per causes alienes, s’informarà el client.

Les comandes realitzades en cap de setmana i festius s’enviaran a partir del següent dia hàbil.

Jané Nutrifeed, S.L. necessita un termini de 24 hores (pertanyents a dia hàbil) per a la preparació de la comanda comptades a partir de la confirmació de la mateixa en els nostres sistemes.

Per a tots els productes, el termini de lliurament serà de 2-4 dies laborables a la Península.

8. Canvis, devolucions i dret de desistiment

a. Dret legal a desistir de la compra. Dret de desistiment: Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat. Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a Jané Nutrifeed, S.L. a l’adreça Pol. Ind. Gaserans – Sector 1 C/. Del Ter, s/n Parcel·la A  17451 Sant Feliu de Buixalleu (Girona), o per correu electrònic a info@janequi.com. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

b. Conseqüències del desistiment. En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament si s’escau, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informa de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns objecte del desistiment.

Haurà vostè d’enviar-nos els béns objecte del desistiment a través d’un servei de missatgeria comunicant al nostre telèfon 93 846 03 56, o per e-mail: info@janequi.com o entregar-ho directament al nostre magatzem C/ Girona, 80 08440 Cardedeu (Barcelona), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Llevat que realitzi la devolució dels béns a la nostra botiga física, haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns, havent de retornar la mercaderia en perfecte estat, amb els seus sacs o envasos sense trencaments i sense haver estat oberts.

c. En el cas que l’enviament no arribi en perfectes condicions o que hagi hagut un error per part de Jané Nutrifeed, S.L., el client tindrà dret a demanar que se li reenviï el producte sense cost addicional per la seva banda, un cop el producte hagi estat retornat a les nostres instal·lacions i s’hagi comprovat la incidència. En el cas que l’enviament hagi sofert danys durant el transport, el client haurà de fer-ho notar en l’albarà de lliurament de l’agència si li és possible, i comunicar obligatòriament via e-mail, o telèfon, aquesta situació a Jané Nutrifeed, S.L. abans de les 24 hores naturals posteriors a la seva recepció, aportant fotografies. En aquest cas Jané Nutrifeed, S.L. indicarà el procediment de reclamació a la companyia de transports per substituir la mercaderia danyada sense càrrec addicional al client.

En el cas de devolució de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, les despeses de recollida aniran a càrrec nostre, aquests productes han d’estar en el mateix estat en què van ser lliurats i han de conservar el seu etiquetatge original.

Sempre que el client hagi seguit el procés de devolució esmentat anteriorment,Jané Nutrifeed, S.L. reemborsarà el preu dels productes retornats més les despeses d’enviament si n’hi ha.

d. Si voleu tornar un producte adquirit a Jané Nutrifeed, S.L. haurà de notificar prèviament per correu electrònic a info@janequi.com o per fax a l’93 8460 356 a Jané Nutrifeed, S.L. indicant les següents dades:

e. Un cop analitzada la seva petició se li enviaran per e-mail les instruccions necessàries per a realitzar la devolució. Un cop rebut i comprovat que el producte està en perfectes condicions, es procedirà a realitzar l’abonament corresponent.

9. Responsabilitat

Janequí pot acollir enllaços a pàgines i llocs de terceres persones. No obstant això, no té cap control sobre els seus continguts ni fonts externes. En conseqüència, Janequí declina qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se dels continguts, publicitat i béns i serveis comercialitzats a través dels mateixos.

Tampoc assumeix cap responsabilitat per l’inadequat funcionament de la seva pàgina si això es deu a tasques de manteniment, a incidències que afectin operadors nacionals o internacionals, a una defectuosa configuració dels equips dels seus clients i usuaris o a la seva insuficient capacitat per mantenir els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús de la nostra botiga online janequi.com.